ویژه ها

آموزش مینی والیبال و والیبال پایه
ارزیابی و درمان ایمبالانس های عضلانی (رویکرد جندا)
استرس اکسیداتیو، فعالیت ورزشی و سالمندی

استرس اکسیداتیو، فعالیت ورزشی و سالمندی

قیمت اصلی: 20000 تومان..

160,000 ریال 200,000 ریال

اصول مدیریت ورزشی (2016)

اصول مدیریت ورزشی (2016)

قیمت اصلی: 19000 تومان..

152,000 ریال 190,000 ریال

انگلیسی برای دانشجویان علوم ورزشی
برندهای فوتبال

برندهای فوتبال

قیمت اصلی: 18500 تومان..

148,000 ریال 185,000 ریال

بهبود عملکرد در دوچرخه سواری

بهبود عملکرد در دوچرخه سواری

..

152,000 ریال 190,000 ریال

تغذیه ورزشی ویژه دانشجویان، مربیان و کارشناسان علوم ورزشی
تنیس روی میز (تکنیک، تاکتیک، تمرین) همراه با قوانین 2016
حامیان مالی در ورزش

حامیان مالی در ورزش

قیمت اصلی 150000 ریال..

120,000 ریال 150,000 ریال

راهبردهای مربیگری تغذیه برای بهبود کارایی تمرینات
رشته های ورزشی نوین در ایران

رشته های ورزشی نوین در ایران

..

96,000 ریال 120,000 ریال

روش تحقیق در علوم ورزشی

روش تحقیق در علوم ورزشی

..

96,000 ریال 120,000 ریال

فوتبال، مدل رشد و توسعه بازیکن

فوتبال، مدل رشد و توسعه بازیکن

..

96,000 ریال 120,000 ریال

فیزیولوژی انسان (برای دانشجویان علوم ورزشی)
قلب، ریتم سلامت (فعالیت بدنی و تندرستی)
متون تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیریت سازمان ها و طرز اجرای مسابقات ورزشی
مدیریت سازمان های ورزشی

مدیریت سازمان های ورزشی

قیمت روی جلد 15500..

124,000 ریال 155,000 ریال

مرگ سلولی و ورزش

مرگ سلولی و ورزش

..

96,000 ریال 120,000 ریال

پرسشنامه های کاربردی مدیریت بازاریابی ورزشی
پرسشنامه های کاربردی مدیریت راهبردی و منابع انسانی در ورزش
ژیمناستیک برای همه؛ آموزش حرکات زمینی با ساده ترین روش

ژیمناستیک برای همه؛ آموزش حرکات زمینی با ساده ترین روش

همراه با دو عدد DVD آموزشی..

120,000 ریال 150,000 ریال